guld 0 Takipçi | 8 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (0)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (0)

LYS Fizik formülleri

2014-06-02 02:34:00

Eğik düzlem F.s=P.h Vida  F.2πr=R.a Vdanın ilerleme miktarı  h=n.a Çıkrık  F.R=P.r Yükün yükselme miktarı  h=2π.r Hız=  Δx/Δt   Sürat=  x/t Vbagıl=Vgözlenen -Vgözlemci Verim=yapılan iş/harcanan enerji Güç (p)=w/t Yay kuvveti(F)=k.x Yayda depolanan enerji=k.x²/2 Yayların seri bağlanması 1/keş=1/k1+1/k2+... Yayların parelel bağlanması keş=k1+k2+... Dönme kinetik enerji Edönme  Ek =  1/2.I.ω² Yer çekimi potansiyeli F=G.Mm/ r² Çekim potansiyel enerjisi Ep=-G.M.m/r Uydunun toplam enerjisi Et=-G.M.m/2r Kinetik enerji momentum ilişkisi Ek=P²/2m Açısal momentum L=P.r=m.v.r=m.w.r² =I.w  (I=m.r² ) Çizgisel sürat  v=2 πr/T=2πrf Açısal sürat w=2π/T=2πfv=w.r Merkezcil ivme a=ω².r=v²/r Merkezcil kuvvet  F=mv²/r=mω².r Silindir içinde dönen cisim Vmin=√g.r/k Yatay virajlı yol Fs≥ Fm         kmg≥ mv²/r    Eğimli viraj  tana=v²/g.r Basit Harmonik hareket Cismin konumu  x=r.sinωt Hız v=ω.r cosω t      v=ω√r²-x² İvme  a=-ω².rsinωt=-ω².x Geri çağırıcı kuvvet F=-mω².x Yay sarkacın Periyodu T=2π.√m/k Yayların seri bağlanması (üst üste) T=1/keş=1/k1+1/k2+.. Yayların parelel bağlanması (yan yana) keş=k1+k2+.. Basit sarkacın periyodu  T=2π√L/g Newtonun Genel Çekim Kanunu  F=G.M1.M2/R² Çekim ivmesi g=G.Mdünya/R² d(uzaklık)=parsek    p(ıraklık açısı)=paralaks Yıldızların uzaklığı  d=1/p yıldızın görünen parlaklığı m=L/4πd&su... Devamı